Werken met tekstsoorten : krantenartikels : We verkennen de rubrieken in de krant en schrijven zelf een krantenartikel